Gizlilik Sözleşmesi

Bu beyan www.wagonkutu.com.tr alan adlı web sitemizin (“Web Sitesi”) Gizlilik Politikası’nı içerir. İster Web Sitemiz’e üye olun ister üye olmayın, isterseniz sadece ziyaretçi olun Web Sitemiz’i ziyaret ettiğiniz anda aşağıdaki şartları, kuralları ve uygulamaları kabul etmiş sayılmaktasınız.

1.Web Sitemiz ziyaretiniz sırasında, üyelik aşamasında, alışveriş aşamasında veya daha sonrasında sizden bazı kişisel bilgilerinizi ve/veya şirketinize ait bilgileri talep eder. Tüm bu bilgilerinizin korunması ve gizliliğinin sürdürülebilmesi Wagon Kutu olarak birinci önceliğimizdir. Bu nedenle vermiş olduğunuz bilgiler Web Sitemiz’de yer alan politikalar kapsamındaki kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak ve sizden önceden yazılı izin alınmadan üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Wagon Kutu özellikle kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamı ile işbu Gizlilik Politikası’nda ve Web Sitemiz’de yayınlanan “Aydınlatma Metni” ve “Çerez Politikası” ifade edilen şartlarla, kendisiyle paylaşılan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını temin etmek amacıyla uygun şartlar ve asgari güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri ve denetimleri yaptırmaktadır.

2. Gizli Bilgiler’in tanımı: Ait olduğu tarafça gizli olduklarının özellikle belirtilmesine gerek olmaksızın, Wagon Kutu ile Web Sitemiz’in üyeleri veya kullanıcıları veya ziyaretçileri birbirleri ve/veya ortakları ve/veya hizmetleri ve/veya ürünleri ile ilgili olup, doğrudan veya dolaylı yoldan, nasıl öğrenildiği önem arz etmeksizin öğrendikleri, başta her türlü ticari, mali, finansal, hukuki, idari, teknik bilgiler ve belgeler olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü doküman, yazılım, donanım ve benzeri kalemler, fikirler, grafikler, çizimler, taslaklar, tüm görseller, tasarımlar, yazılımlar, uygulamalar, formüller, tüm kişisel veriler, fiyatlar, teklifler, şifreler, mevcut veya potansiyel müşteri bilgileri, yazışmalar, prototipler, projeler, kampanyalar, özel uygulanan indirimler veya sağlanan diğer imkanlar, promosyonlar, sunumlar, araştırmalar, geliştirmeler, know-how, marka, patent, faydalı model gibi fikri ve sınai haklar, ticari sırlar, rekabet yönünden hassasiyet teşkil eden bilgiler, bunlarla ilgili tüm belgeler ve bu bilgi ve belgelerin tüm kopyaları, bunlardan üretilen, elde edilen her türlü nitelikteki tüm bilgi, belge ve kayıtlar Gizli Bilgiler” olarak kabul edilmektedir.

3. Hem Wagon Kutu hem de Web Sitemiz’in üyeleri veya kullanıcıları veya ziyaretçileri, Gizli Bilgiler’den hiç birini ait olduğu ilgili tarafın önceden yazılı iznini almadan üçüncü şahıslara vermeyeceklerini, açıklamayacaklarını, iletmeyeceklerini, hiçbir suretle aleni hale getirmeyeceklerini, Web Sitemiz’den ürün satışı/alımı amacı, konusu ve kapsamı dışında kullanmayacaklarını, üzerlerinde bu amaca aykırı şekilde hak iddia etmeyeceklerini, Gizli Bilgiler’den hiçbirini yayınlamayacaklarını, çoğaltmayacaklarını, hiçbir suretle aktarmayacaklarını, ticari amaç güderek veya gütmeyerek üçüncü kişilere devretmeyeceklerini, yaymayacaklarını, bunların önlenmesi ve birbirlerinin haklarının korunması için ellerinden gelen tüm çabayı sarf edeceklerini, gerekli tüm hukuki ve idari tedbirleri alacaklarını, birbirlerine zarar verici her türlü açıklamalardan kaçınacaklarını, Gizli Bilgiler’in ait olduğu tarafın önceden yazılı izin vermesi halinde ise, ilgili tarafın bu izinle birlikte getireceği kayıt ve şartlara uyacaklarını, hatta ortaklarının ve tüm çalışanlarının da işbu Gizlilik Politikası’na uymasını sağlayacaklarını, bunun için gerekli tüm hukuki ve idari tedbirleri alacaklarını ve ortaklarından ve/veya çalışanlarından herhangi birinin işbu Gizlilik Politikası’nı ihlali halinde sebep olunan tüm zararlardan ilgili kişi ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Ancak taraflardan herhangi biri tarafından zaten bilinen ve/veya kamuya mal olmuş bilgiler/belgeler Gizli Bilgiler tanımı kapsamında kabul edilmemektedir ve bu maddenin istisnasını oluşturmaktadır. Wagon Kutu ile Web Sitemiz’in üyeleri ve kullanıcıları ve ziyaretçileri bu gizlilik taahhüddünün süresiz olarak kendilerini bağladığını kabul ve taahhüt ederler.

4. Aşağıdaki haller işbu Gizlilik Politikası’na aykırılık oluşturmamaktadır.

(i) Gizli Bilgilerin tarafların ve/veya ortaklarının ve/veya çalışanlarının doğrudan veya dolaylı herhangi bir kusur veya ihmali olmaksızın kamusal hale gelmesi, ifşa edilmesi hali.

(ii) Bir mevzuat hükmü, idari karar veya bir mahkeme kararı veya idari emir veya savcılık emri nedeniyle paylaşılması yasal olarak zorunlu olan Gizli Bilgilerin sadece zorunlu olan kısmının paylaşılması hali(Bu durumda zorunlu olandan fazlasının açıklanması işbu Gizlilik Politikası’nın ihlali sayılacaktır. Zorunlu açıklama yapılması durumunda açıklamayı yapmak zorunda kalan taraf, ilgili Gizli Bilginin sahibi olan tarafı derhal yazılı olarak bilgilendirecek ve böylece gerekli tedbirleri almasını, hak kaybına uğramamasını ve yasal haklarını kullanmasını sağlayacaktır).

(iii) Gizli Bilgilerin tarafların çalışanlarından ve yükümlülüklerinin ifası nedeniyle iş birliği yapacakları ve/veya hizmet alacakları üçüncü kişilerden yalnızca Web Sitemiz’den ürün satışı/alımı amacı, kapsamı, konusu veya ifası gereği öğrenmesi zorunlu olanlarına yalnızca zorunlu olduğu ölçüde verilmesi hali.

(iv) İfşası veya kullanımı için ilgili taraftan önceden yazılı izin alınması ve de bilgilerin alınan iznin şartlarına uygun olarak kullanılması veya ifşası hali.

5. İnternet üzerinden veri aktarımının internetin doğası gereği güvenli olmadığını ve internet üzerinden gönderilen verilerin güvenliğini garanti edemeyeceğimizi Web Sitemiz’i ziyaret ettiğinizde kabul etmiş sayılırsınız. Üyelik durumunda, Web Sitemiz’e erişmek için kullandığınız şifreyi gizli tutmak sizin sorumluluğunuzdadır, sizden şifrenizi vermenizi istemeyiz (Web Sitemiz’e giriş yapmanız haricinde).

6.Ödeme sırasında kullandığınız kredi kartı ve kişisel bilgilerinize yalnızca ödeme konusunda iş birliği yaptığımız ödeme kuruluşu erişebilmektedir, Wagon Kutu olarak bu bilgilere erişimimiz bulunmamaktadır. Ödeme kuruluşunun gizlilik politikası, ilkeleri ve uygulamaları üzerinde herhangi bir kontrol yetkimiz ve/veya müdahale yetkimiz bulunmamaktadır Dolayısıyla bu bilgilerinizin gizliliğine ve güvenliğine ilişkin olarak Wagon Kutu’nun sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.Sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, Web Sitemiz, gerektiğinde üyelerin veya kullanıcıların veya ziyaretçilerin IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, bu sayılan kişileri genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

8. Web Sitemiz’in üyesi olduğunuz veya üyeliksiz alışveriş yaptığınız zaman size seçenek olarak sunulan Elektronik Ticaret Kanunu uyarınca pazarlama iznini onayladığınız ve bu izni Wagon Kutu’ya verdiğiniz andan itibaren Wagon Kutu tarafından size birtakım bilgilendirme bültenleri, satışını yaptığımız ürünler ile ilgili olarak yapılacak tüm kampanyalar, indirim fırsatları, ürün ve müşteri memnuniyetinin tespiti amacıyla bazı bültenler seçmiş olduğunuz iletişim yoluyla gönderilecektir. Dilediğiniz zaman bu gönderimde değişiklik yapma, vermiş olduğunuz izni geri alma ve yeniden izin verme hakkınız bulunmaktadır.

Sitemizden alışveriş yaparak veya “İletişim” bölümündeki bilgi formunu doldurarak veya şirket e-posta adresimizden bilgi talebinde bulunduğunuzda size e-bülten, e-posta, telefon, SMS ve whatsapp ve benzeri iletişim uygulamaları aracılığıyla ulaşmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

9.Bize başka bir gerçek kişinin veya tüzel kişinin bilgilerini iletmeden önce, o gerçek kişinin veya tüzel kişinin bilgilerinin paylaşılacağına ve politikalarımıza uygun olarak işleneceğine dair önceden iznini almanız gerekmektedir. Paylaştığınız tüm üçüncü gerçek kişi veya tüzel kişi bilgileri için Wagon Kutu ilgili gerçek kişiden veya tüzel kişiden gerekli izinleri önceden almış olduğunuzu kabul eder ve aksi durum söz konusu olursa Wagon Kutu’nun ilgili üçüncü kişiye karşı hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.

10.Web Sitemiz’de topladığımız bilgiler, işbu Politika’da ve Web Sitemiz’de yayınlanan “Aydınlatma Metni”nde ve “Çerez Politikası”’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere faaliyet gösterdiğimiz ülkeler arasında aktarılabilir, bu ülkelerde saklanabilir ve işlenebilir. Dolayısıyla topladığımız bilgiler, Avrupa Ekonomik Bölgesi’ndekine denk veri koruma yasaları olmayan şu ülkelere aktarılabilir: Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Japonya, Çin ve Hindistan. Web Sitemiz’e üye olursanız veya üye olmadan alışveriş yaparsanız bu aktarımı açıkça kabul etmiş sayılırsınız.

11.Web Sitemiz’de üçüncü taraf sitelere bağlantılar ve detaylar bulunabilir. Üçüncü tarafların gizlilik politikası, ilkeleri ve uygulamaları üzerinde herhangi bir kontrol yetkimiz bulunmamaktadır ve bunlardan sorumluluğumuz söz konusu değildir. Web Sitemiz’i ziyaret etmeniz halinde bu durumu kabul etmiş sayılırsınız.

12.Web Sitemiz çerezleri kullanır. Çerez, ağ sunucusu tarafından sunucuya gönderilen ve sunucuda saklanan, tanımlayıcı (harfler ve sayılardan oluşan bir kod dizisi) içeren bir dosyadır. Daha sonra tarayıcı sunucudan her sayfa talep ettiğinde tanımlayıcı sunucuya geri gönderilir. Web Sitemiz’i ilk ziyaretinizde “Gizlilik Politikası” ve “Çerez Politikası” kapsamında çerezleri kullanmamıza izin vermeniz halinde, Web Sitemiz’i her ziyaret ettiğinizde çerezlerin kullanılmasına izin vermiş olursunuz. Web Sitemiz’de kullandığımız çerezler, kullanım amaçları ve çerezlerin kullanımına ilişkin kurallar Web Sitemiz’de yer alan “Çerez Politikası” nda belirtilmiştir. Çerez Politikası’na ulaşmak için lütfen burayı tıklayın. Çerezleri engellemek, Web Sitemiz’in ve birçok internet sitesinin kullanılabilirliğini kısıtlayabilecektir.

13.Hakkınızdaki veya şirketiniz hakkındaki bilgilerin düzeltilmesi veya güncellenmesi gerektiğinde lütfen bize bildirin.

14.Bu Gizlilik Politikası’nı zaman zaman değiştirerek yeni versiyonu Web Sitemiz’de yayımlayabiliriz. Bu Politika’daki olası değişiklikleri anladığınızdan emin olmak için bu sayfayı zaman zaman kontrol etmelisiniz.

Web Sitemiz’in Gizlilik Politikası ile ilgili her türlü soru ve öneriniz için info@wagonkutu.com veya wagon@hs01.kep.tr adresleri üzerinden bize e-posta gönderebilirsiniz.